کسب مقام استانی در طرح جابر بن حیان

 موفقیت دانش آموز فاطمه باقری در راهیابی به مرحله استانی طرح جابر بن حیان را به ایشان و خانواده محترم تبریک می گوییم

                          

موفقیت دانش اموز در رشته نقاشی جشنواره نوجوان سالم

کسب موفقیت دانش اموز هستی محمودیان در رتبه سوم نقاشی استانی در جشنواره نوجوان سالم را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم


  

موفقیت دانش آموزان در مسابقات ورزشی بدمینتون

 کسب مقام سوم تیمی در رشته بدمینتون را به این عزیزان و اولیا محترمشان تبریک می گوییم

  هستی گرجی زاده ، رایا فقهی ، مهسا هیزم شکن ، پرنیا جهانبازی

موفقیت دانش آموزان در مسابقات ورزشی دو و میدانی

 کسب مقام دوم تا چهارم تیمی و انفرادی در رشته دو و میدانی را به تمام عزیزان تبریک می گوییم 

  خانم ها پانیذ بروجنی ،  روش خلیل اللهی ، شایا طلوعی ، فاطمه خلیل مقدم ، فرنیا شهابی 

  

به نام خداوند نون و قلم

ممتاز و نمونه شدن برای یک سال است و ماندگار شدن برای یک عمر

       سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار